Kính Vision Pro quá khó sản xuất, Apple buộc phải cắt giảm hơn 60% sản lượng xuất xưởng?

Số sản phẩm xuất xưởng nhiều khả năng sẽ thấp hơn đáng kể so với dự kiến 1 triệu sản phẩm ban đầu. Dù đã được Apple giới thiệu trong…

Xem tiếpKính Vision Pro quá khó sản xuất, Apple buộc phải cắt giảm hơn 60% sản lượng xuất xưởng?